VERKLARENDE WOORDENLIJST

 

Om de lezer te helpen, worden de woorden die in deze tekst worden gebruikt, in deze woordenlijst gedefinieerd. 

Woorden hebben vaak meerdere betekenissen. De definities in deze verklarende woordenlijst, geven alleen de betekenis die in deze tekst wordt gebruikt.

Deze woordenlijst is niet bedoeld om de plaats in te nemen van een standaard Nederlands woordenboek dat, voor elk woord dat hieronder niet wordt vermeld, zou moeten worden geraadpleegd.

Om weer terug te keren naar de oorspronkelijke tekst kunt u via de hompage (knop hiernaast), terug naar het hoofdstuk dat u aan het lezen was.

 

HOME

 

Bèria, Lavreti Pavlovitsj. 1899–1953. Sovjetrussisch staatsman, bekleedde sinds 1921 belangrijke posten in de veiligheidsdienst. In 1938 werd hij hoofd van het Volkscommissariaat van Binnenlandse Zaken (NKVD) en na 1946 tevens lid van het Presidium van de Opperste Sovjet. Kort na de dood van Stalin werd hij terechtgesteld wegens machtsmisbruik.  

Communisme. Systeem binnen een maatschappij waarbij goederen, fabrieken enz. van iedereen zijn en niet van een paar mensen.  

Eddy, Mary Bakker. Stichtster van de Christian Science beweging (New Hampshire, 1821 Massachusetts, 1910) na haar wonderbaarlijke genezing in 1866 werd zij een vurig propagandiste van haar eigen leer. In 1879 stichtte zij de kerk van Christian Science  in Boston.  

Freud, Sigmund. Oostenrijks neuroloog en psychiater, Freiberg, Moravië 06-05-1856 - Londen 23-09-1939. Hij studeerde geneeskunde te Wenen en wordt gezien als een van de grondleggers van de psychoanalyse.  

Geconditioneerde reactie. Leren om automatisch op iets te reageren.  

Geopolitiek. leer van de invloed van de aardrijkskundige gesteldheid van een land op de politiek ervan.

Hypnose. Het aanbrengen van de persoonlijkheid en de verlangens van de hypnotiseur (bij de gehypnotiseerde persoon) op een dusdanig niveau dat de persoon hierover geen keuzevrijheid heeft. L. Ron Hubbard.  

Individualisme. Levenshouding waarbij je je zelfstandigheid als individu het belangrijkst vindt.  

Indoctrineren.  Iemand net zolang en net zo vaak bepaalde ideeën voorhouden totdat hij of zij ze aanneemt zonder er verder over na te denken.  

James, William. Amerikaans filosoof en psycholoog (New York, 1842  New Hampshire, 1910); James was één van de grondleggers van het pragmatisme (handelend optreden uitgaande van feiten en de mogelijkheden die er zijn).    

Kapitalisme. Systeem in een maatschappij waarbij fabrieken en bedrijven eigendom zijn van particulieren, en niet van de staat.  

Lamarck,  Jean Babtiste de Monet.  Frans natuuronderzoeker, Picardië 1744 -Parijs, 1809, Eén van de eerste evolutionisten en grondlegger van de vooronderstelling dat de evolutie van de levende natuur tot stand gekomen is door gerichte aanpassing van individuen aan hun omgevingen en door het erfelijk zijn van die verworven eigenschappen.  

Leukotomie. Een latere vorm van lobotomie waarbij een dun mes (ijspriem) direct boven het oog, zeven centimeter diep in de schedel gebracht werd en het werd rond gedraaid. Op deze manier hoopte men de patiënt te genezen van zijn geestesziekte.  

Lobotomie. Operatie waarbij de verbinding van het voorhoofdsgedeelte van de hersenen en de rest van de hersenen en het zenuwstelsel door een insnijding bijna geheel wordt verbroken. De chirurg boorde twee of meer gaten in de schedel van de plaatselijk verdoofde patiënt, bracht een instrument naar binnen in de hersenen dat lijkt op een soort botermesje.  

Mescaline.  Een uit het sap van de peyote bereide drank, gebruikt in de geneeskunde en ook als een hallucinaties verwekkende drank.    

Neurose. In de psychoanalyse een term voor geestesstoornissen met als voor-naamste symptomen angst of afweermechanismen tegen angst (volgens het woordenboek van de psychiatrie).  

Pavlov, Ivan Petrovicj.    Russisch fysioloog en arts (Rjazan 1849 – Leningrad 1936); in 1879 werd hij arts aan de militaire academie in St. Petersburg. Hij was een Russische leerling van Wundt en één van de belangrijkste grondleggers van de gedragscontrole. In Rusland verleende hij zijn diensten aan dictator Stalin. Hij deed experimenten om te ontdekken hoe de mens in bedwang gehouden kon worden zodat hij de staat beter zou dienen.  

 

Peyote. Hallucinerend middel afkomstig van een kleine bolvormige cactus. Het gebruik van peyote heeft sterk hallucinogene effecten, vooral gezichtsstoornissen, misselijkheid, anorexie en slapeloosheid. De werking is te vergelijke met die van hasjiesj; er treedt echter geen verslaving op. De psychische uitwerking veroorzaakt een toestand van schizofrenie.

post hypnotische suggestie.   Dit houdt in dat een gehypnotiseerd persoon opdracht krijgt een bepaalde taak te verrichten op een bepaalde tijd of bij ontvangst van een bepaald teken, nadat hij uit zijn trance is ontwaakt.  

Ook delen van het zenuwstelsel worden door hypnotische suggestie beïnvloed. Men vertelt de proefpersoon dat hij met een roodgloeiend ijzer aangeraakt zal worden. Wanneer een koud stuk ijzer tegen zijn huid wordt gehouden, schreeuwt hij het uit van pijn en zal zich op die plaats een blaar vormen. Als hij daarentegen met een roodgloeiend stuk ijzer wordt aangeraakt, maar hem verteld wordt dat het koud is, dan voelt hij geen pijn en vormt zich ook geen blaar.  

Psychiatrie.  Een specialisatie binnen de geneeskunde gericht op preventie, diagnose, behandeling en onderzoek van mentale stoornissen. De psychiatrie heeft traditioneel het standpunt ingenomen dat stoornissen in emoties en gedrag medische problemen zijn en personen met dergelijke stoornissen als “geestesziek” bestempeld. 

psychoanalyse.  Een methode om ziekten van de geest te genezen door patiënten te leren hun gedachten en gevoelens te begrijpen, zodat ze er beter mee om kunnen gaan.  

Psychochirurgie. Een behandeling waarmee door middel van een chirurgische ingreep in de hersenen afwijkend, storend, meestal dwangmatig gedrag kan worden gestopt. Psycho-chirurgie bestaat onder andere uit het verwijderen van stukken van de hersenen van het individu of het aan stukken snijden van hersengedeeltes, het implanteren van elektroden of het verbranden van een gedeelte van de hersenen. Critici spreken van 50.000 van dit soort operaties in het midden van de jaren vijftig.  

Psychologie. Het woord ‘psychologie’ stamt af van twee woorden: van “psyche”, wat ziel, levensadem, leven, geest, betekent en “logos”, wat staat voor “studie”. De psychologie probeert te verklaren waarom mensen iets doen, denken of voelen.  

Psychopolitiek De kunst en wetenschap van het tot stand brengen en het in stand houden van de heerschappij over gedachten en loyaliteiten van individuen, ambtenaren, instanties en de massa en het teweegbrengen van de verovering van vijandige naties door middel van “geestelijke gezondheidszorg”.  

Scientology. een toegepaste religieuze filosofie die zich bezig houdt met de studie van kennis en die door de toepassing van haar technologie wenselijke veranderingen teweeg kan brengen in de omstandigheden van het leven.

Schizofrenie. Psychische stoornis met als belangrijkste kenmerken: denkstoornissen, allerlei soorten wanen met bizarre inhoud, hallucinaties en een vaak ontbrekend ziektebesef (volgens het woordenboek van de psychiatrie).

Dr. Thomaz szasz, emeritus professor in de psychiatrie, zei over schizofrenie het volgende; "Schizofrenie is zo vaag gedefinieerd dat het feitelijk een term is die wordt toegepast op vrijwel elk soort gedrag waar de spreker het niet mee eens is".

Wundt, Wilhelm.  Psychologie was in oorsprong een religieuze studie. Het nam echter een andere houding aan in 1879, toen psycholoog Wilhelm Wundt, van de Universiteit van Leipzig in Duitsland, zijn “experimentele” psychologie onthulde aan zijn studenten. Hij verklaarde dat er geen ziel bestond en dat de ziel “een verspilling van energie” was en dat de mens eenvoudigweg een hoger diersoort was welke gecontroleerd kon worden door het gebruik van “wetenschap”.  

Zelfdeterminisme   Die staat van zijn waarin iemand naar eigen keuze al dan niet door zijn omgeving kan worden gecontroleerd. In die staat heeft het individu zelfvertrouwen in zijn controle over het materiële universum en andere mensen.