H.14

het verpletteren van religieuze groepen.

Het moet zorgvuldig verborgen blijven dat de gevallen van krankzinnigheid slechts zijn toegenomen sinds deze “wetenschappelijke benadering” wordt toegepast. 

De aandacht moet worden gevestigd op “het tempo van deze moderne tijd” en andere mythes, als de oorzaak van de toegenomen neuroses in de wereld.

HOME

NEXT

TEXT

   

 

Je moet weten dat tot voor kort het hele onderwerp van geestelijk verval, of het nu zo licht was als een ongerustheid of zo zwaar als krankzinnigheid, tot de activiteiten van de kerk, en alleen de kerk, behoorden.                                     

Het was zowel in de geciviliseerde als in de barbaarse naties gebruikelijk, dat alleen het priesterschap de volledige controle had over de geestelijke conditie van de burgers. Het is een zaak van grote zorg voor de psychopoliticus dat, over het algemeen, deze tendens in de westerse wereld nog steeds bestaat en dat de verovering van de wetenschappelijke benadering slechts de officiële kringen betrof en niet het publieke front.  

Wij zouden niets hebben aan het fantastische gereedschap dat wij van Wundt in handen hebben gekregen, zonder de officiële druk in de geciviliseerde landen dat  er een “wetenschappelijke benadering” gebruikt moet worden bij de problemen van het verstand. Zonder die officiële druk of zelfs wanneer deze maar even verzwakt, zou de massa in haar stupiditeit houvast zoeken bij de priester, de predikant of de geestelijke, als er vragen kwamen over een geestelijke conditie. Vandaag de dag zou de “wetenschappelijke benadering” op het gebied van het verstand in Europa en Amerika geen moment standhouden als het niet geheel werd afgedwongen door de officiële kringen binnen het ambtenarenkorps.  

Het moet zorgvuldig verborgen blijven dat de gevallen van krankzinnigheid slechts zijn toegenomen sinds deze “wetenschappelijke benadering” wordt toegepast. De aandacht moet worden gevestigd op “het tempo van deze moderne tijd” en andere mythes, als de oorzaak van de toegenomen neuroses in de wereld. Wij zijn niet geďnteresseerd in de oorzaken ervan, voor zover die al bestaan. Het is wel in ons belang dat geen enkel bewijs zal worden toegelaten waardoor het publiek weer terug zal keren naar de kerk. Als hun zou worden toegestaan om zelf te kiezen, onafhankelijk van het ambtenarenkorps, waar ze hun geesteszieke geliefden geplaatst zouden willen hebben, zou het publiek kiezen voor de religieuze sanatoria en ze de plekken waar “wetenschappelijke praktijken” worden toegepast mijden als de pest.  

Bij de geringste aanmoediging zou de voorkeur van het publiek in één keer omslaan en  alle geestelijke zorg in handen geven van de kerken. Er zijn kerken die daar op wachten, slimme kerken. Dat verschrikkelijke monster, de Rooms-Katholieke kerk, domineert nog steeds de geestelijke geneeskunde binnen de christelijke gemeenschap en hun goed opgeleide priesters zijn voortdurend aan het werk om het publiek voor zich te winnen. In het veld van de zuivere geneeskunde is de kerk van de Christelijke Wetenschappen in Boston, Massachusetts, uitmuntend in het verkrijgen van de publieke voorkeur en runnen ze vele sanatoria.  Deze moeten allemaal aan de kant geschoven worden. Ze moeten belachelijk worden gemaakt en belasterd en elke kuur waarmee ze adverteren moet worden bestreden als een bedrog. Eén vijfde deel van de tijd van een psychopoliticus moet besteed worden aan het vernietigen van deze bedreigingen.

Net als in Rusland waar we de kerk, na vele, vele jaren van inspannend werk vernietigden, moeten we alle geloven in alle te veroveren naties vernietigen.  

Krankzinnigheid moet  elke priester en uitvoerder op boosaardige wijze achtervolgen. Hun allerbeste resultaten moeten worden veranderd in kwijlende krankzinnigen, het maakt niet uit op welke middelen we hiervoor moeten inzetten.  

Je hoeft je niet te bekommeren om het effect dat je op het publiek hebt. Het effect waar je op uit bent, is het effect op overheidsfunctionarissen. Je moet uit de naties, aangemerkt voor de slacht, agentschappen rekruteren die een schuimbekkende haat koesteren tegen religieuze genezing. Je moet officieren van justitie en rechters verleiden tot het intense geloof, dat net zo vurig is als het prehistorische geloof in God, dat de Christelijke wetenschap en alle andere religieuze praktijken die toegewijd zijn aan de geestelijke geneeskunde, kwaadaardig, slecht, krankzinnig makend, openlijk gehaat en ontoelaatbaar zijn.  

Je moet ieder medisch geneeskundig genootschap rekruteren en verleiden tot een geheime samenwerking met deze campagne. Je moet een beroep doen op hun hebzucht en zelfs hun menselijkheid, om hun medewerking te verkrijgen in het wegvagen van alle religieuze geneeskundige praktijken zodat wij, op onze wijze, kunnen zorgen voor de krankzinnigen. Je moet erop toezien dat dit soort genootschappen alleen de communistische leerstellingen bezitten om te raadplegen voor advies. Jij kunt gebruik maken van dit soort genootschappen. Ze zijn stom en kunnen gemakkelijk overrompeld worden. Hun dekmantel en academische graden kunnen uitstekend worden gebruikt om elke operatie te maskeren waarvan we willen dat die verborgen blijft. We moeten ze op zo’n manier tot partner maken in ons streven, dat ze nooit in staat zullen zijn om onder onze duim vandaan te kruipen en ons in diskrediet te brengen.  

We hebben sinds de eeuwwisseling in Amerika gestreden om alle Christelijke invloeden tot niets te reduceren en we hebben succes. Hoewel we op dit moment aardig lijken te zijn tegen de christenen, moet je bedenken dat we de Christelijke wereld nog steeds moeten beďnvloeden tot zij onze doelen dient. Als dat gebeurd is zullen we ze overal ten val brengen. Je kunt ze hier in Rusland zien als getrainde apen. Ze weten niet dat hun kluistertouw slechts zo lang is, totdat de apen in andere landen onwettig zijn geworden.  

Je moet werken totdat “religie” synoniem is aan “krankzinnigheid”. Je moet werken tot de officials van een stad, een staat of landsregering zich niet tweemaal zullen bedenken om religieuze groepen als publieke vijanden aan te vallen.  

Bedenk je, dat alle landen worden bestuurd door enkelen en alleen pretenderen dat ze velen raadplegen. Dat is niet anders in Amerika. De onbetekenende ambtenaar en ook de wetgevers kunnen ertoe gebracht worden om het ergste te geloven. Het is niet noodzakelijk om de massa te overtuigen. Het is slechts noodzakelijk om de ambtenaar doorlopend te bewerken en gebruikmakend van persoonlijke smaad, wilde leugens, valse bewijzen en constante propaganda, hem voor jou te laten vechten tegen de kerk en tegen elke andere uitvoerende.  

Net als de overheidsfunctionaris, is de betrouwbare medicus bereid om het ergste te geloven als je het hem laat zien als gevaarlijke competitie. Net als de Christenen, zullen wij hem vernietigen zodra hij ons een verworven recht afneemt.  

We moeten zijn als de klimplant op een boom. We gebruiken de boom om op te klimmen en om, door hem gevoed en ondersteund, te groeien en te gedijen, om hem vervolgens te verstikken.  

We moeten elke tegenstand van ons pad verwijderen. We moeten elke autoriteit gebruiken die ons voor handen komt. Na het verstrijken van tientallen jaren kunnen we, met het gezag dat we hebben verkregen, hen verwijderen, onze eigen mensen redden en zegevieren tot meerdere eer en glorie van de partij.  

 

toevoeging  van de vertaler.

In 1945 stelde de Canadese psychiater en medeoprichter van de World Federation for Mental Health (WFMH) en de eerste directeur van de World Health Organization (WHO),  dr. G. Brock Chisholm;  

  “We hebben allerlei giftige zekerheden geslikt zoals die ons gevoerd werden door onze ouders, onze zondagsschool leraren, onze politici, onze priesters, onze kranten en anderen met gevestigde belangen in het controleren van ons… de onvermijdelijke resultaten zijn frustratie, inferioriteit, neurosen en het onvermogen om van het leven te genieten, helder te redeneren of om een wereld te maken waar we in kunnen leven.” [i]  

“Zonder de uitgebreide hulp van psychologen en psychiaters is het zeer waarschijnlijk dat de mensheid de angstaanjagende veranderingen de gaande zijn niet lang zal overleven”. Hij dreigde dat het menselijk ras niet gered kon worden als het niet bevrijd zou worden van “het verwarde en verdraaide emotionele en geestelijke functioneren” en hij drong erop aan dat psychologen en psychiaters de leiders zouden worden in de “geplande ontwikkeling van een nieuw soort mensen…”[ii]   

Chisholm claimde dat: “Als het ras bevrijd moet worden van de kreupel makende last van goed en kwaad het de psychiaters moeten zijn die de eerste verantwoordelijkheid hiervoor nemen.”[iii] Het doel van elke effectieve psychotherapie, zei hij, zou het “uitschakelen van het begrip van goed en kwaad” zijn.

 


[i] G. Brock Chisholm, “The Reestablishment of Peacetime Society: The Responsibility of Psychiatry,” William Alanson White Memorial Lectures, Second Series, First Lecture, given on 23 Oct. 1945, Psychiatry: Journal of Biology and Pathology of Interpersonal Relations, Vol. 9, No. 1, Feb. 1946, p. 7, 8.

[ii] Brock Chisholm, M.D., “The Future of Psychiatry and the Human Race,” The HumanistVol. 7, No. 4, Mar. 1948, p. 157, 159, 162.

[iii] Op cit., Andrew Delbanko, p. 9.