H.11 DE VERSPREIDING VAN het COMMUNISME VIA DE PSYCHOPOLITIEK  "Constante druk op de wetgevers van de Verenigde Staten kan een wetgeving voortbrengen die ervoor zorgt dat iedere student die een hogere opleiding of universitaire opleiding volgt, verplicht wordt om psychologie lessen te volgen.

  

HOME

NEXT

TEXT

   

 

De ons tegenwerkende naties zijn zo ingesteld dat ze een woord aanvallen, zonder dat zij er enig begrip van hebben. Hoewel de verovering van een natie door het communisme afhankelijk is van het bezielen van haar bevolking met de communistische leerstellingen, is het niet noodzakelijk dat de term “communisme” in het begin gehanteerd wordt in de gebruikte onderwijsmethoden.  

Bijvoorbeeld, in de Verenigde Staten zijn we in staat geweest om de werken van William James en anderen naar een meer acceptabel model om te vormen en de leerstellingen van Karl Marx, Pavlov, Lamarck, en de gegevens van het Dialectisch Materialisme (elke actie leidt tot tegenactie) in de leerboeken van de psychologie geplaatst te krijgen, in die mate dat iedereen die een grondige psychologiestudie doet, daarmee onmiddellijk op zal staan voor de redelijkheid  van het communisme.  

Omdat elke leerstoel van de psychologie in de Verenigde Staten bezet wordt door personen die met ons in verbinding staan, of beïnvloed kunnen worden door personen die met ons in verbinding staan, wordt het constante gebruik van deze teksten gegarandeerd. Zij krijgen toegang tot de gezaghebbende kring en worden zorgvuldig onderwezen.  

Constante druk op de wetgevers van de Verenigde Staten kan een wetgeving voortbrengen die ervoor zorgt dat iedere student die een hogere opleiding of universitaire opleiding volgt, verplicht wordt om psychologie lessen te volgen.  

Het op brede schaal onderwijzen van de hoger opgeleiden van een bevolking in de communistische leerstellingen is dus relatief gemakkelijk. Als zij moeten kiezen tussen voortgaan in een kapitalistische of een communistische staat, dan zullen ze opeens in het communisme veel meer redelijkheid zien dan in het kapitalisme. Het is dan aan ons om dit verder te definiëren.