H.04 de staatsdoelen voor het individu en de massa.

"Er zijn personen die... de mens lieten geloven dat hij zijn persoonlijke doelen moest vinden en nastreven en dat zijn hele impuls naar hogere zaken voortkwam uit vrijheid.

Vergeet niet dat de mensen die deze filosofie aanhingen, dezelfde mensen waren, die de mensheid lieten geloven in de mythe van een geestelijk bestaan.  

HOME

NEXT

TEXT

   

Net zoals we een ziek individu zouden vinden wanneer elk van zijn organen onsamenhangend verschillende doelen zouden nastreven, zo vinden we ook een zieke staat als haar doelen niet grondig vastgelegd zijn en dwangmatig opgelegd worden.  

Er zijn personen die, in minder verlichte tijden, de mens lieten geloven dat hij zijn persoonlijke doelen moest vinden en nastreven en dat zijn hele impuls naar hogere zaken voortkwam uit vrijheid. Vergeet niet dat de mensen die deze filosofie aanhingen, dezelfde mensen waren, die de mensheid lieten geloven in de mythe van een geestelijk bestaan.  

Alle doelen komen voort uit dwang. Het leven is een voortdurende ontsnapping. Zonder dwang en dreiging kan er geen streven bestaan. Zonder pijn kan er geen verlangen zijn om te ontsnappen aan die pijn. Zonder de dreiging van straf kan er geen winst worden geboekt. Zonder dwang en sturing is er geen samenwerking tussen de lichaamsfuncties. Zonder een grondige en rechtstreekse controle, kunnen de doelen van de staat niet worden behaald.  

De doelen van de staat zouden geformuleerd moeten worden door de staat om gehoorzaamheid en samenwerking van de inwoners van die staat te bewerkstelligen. Een staat zonder geformuleerde doelen is een zieke staat. Een staat zonder macht en zonder de wens om haar doelen af te dwingen is een zieke staat.  

Als er een order wordt uitgevaardigd door de communistische staat, waaraan niet  gehoorzaamd wordt, zal je bemerken dat daar een ziekte uit voortkomt. Waar gehoorzaamheid faalt lijdt de massa.  

Staatsdoelen zijn afhankelijk van loyaliteit en gehoorzaamheid om bereikt te worden. Wanneer je ziet dat een staatsdoel anders opgevat wordt, zul je onvermijdelijk ontdekken dat daar eigenzinnigheid, hebzucht, luiheid of sterk individualisme en egocentrische initiatieven zijn ingeslopen. Het zal blijken dat de verstoring van het staatsdoel wordt veroorzaakt door een persoon wiens ongehoorzaamheid en ontrouw voortkomt uit een onvermogen om zich aan te passen aan het leven.  

Het is niet altijd nodig om dit individu te verwijderen. Het is mogelijk om zijn eigenzinnige neigingen te verwijderen ter verbetering van de doelen en in het voordeel van het geheel. De technologieŽn van de psychopolitiek lopen op in gradiŽnt op en beginnen, vlak boven het verwijderen van de persoon zelf, met het verwijderen van slechts die neigingen welke zijn gebrek aan medewerking voortbrengen.  

Het is niet voldoende om als staat doelen te hebben. Deze doelen zijn, wanneer ze duidelijk zijn, voor hun voltooiing afhankelijk van de loyaliteit en de gehoorzaamheid van de arbeiders. Deze houden zich voor het grootste gedeelte bezig met hard werken en hebben weinig tijd voor doelloze overpeinzingen, en dat is goed. 

Maar boven hen moet, helaas, een ploegbaas of ander soort leidinggevende staan, waarbij door een ledigheid of een gebrek aan lichamelijke arbeid, enige  onafhankelijkheidsdrang kan ontstaan in gedrag en houding.   

Psychopolitiek verhelpt deze neiging naar afvalligheid wanneer het de overhand krijgt in de richting van ontrouw aan de overtuigingen van de directe superieuren van de persoon in kwestie.